ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนต้นกล้า  ตั้งอยู่เลขที่ 119/2  ซอยคอนโดศรีเมือง 2  ถนนอดุลย์ธรรมประภาส 
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000  โทรศัพท์ / โทรสาร (038) 611429
   
 
   

 
เกี่ยวกับโรงเรียน สาขาโรงเรียนต้นกล้า วิชาที่สอน เกียรติยศชื่อเสียง กิจกรรม งานเขียน ถาม-ตอบวัยเรียน